Sidhuvudbild

Ultraljudsbehandling

Vad är ultraljud?

Ultraljud är ljudvågor där tonhöjden bestämms av frekvensen, dvs antal svängningar/sekund. Ultraljudet tränger in i muskeln, absorberas och ombildas till värme, vilket ökar blodcirkulationen i muskeln och därigenom ökar syretillförseln. Genom den ökade blodcirkulationen utlöses hormoner sk oxytocin som verkar lugnande och har en smärtlindrande effekt.
Genom att hjälpa spända muskler att slappna av får man musklerna att lättare återhämta sig och uppbyggnadsprocessen förbättras.

Fördelar med ultraljud

Ultraljudet kan tränga in upp till 30cm vilket gör att man kan behandla djupliggande problem där man inte kommer åt med "vanlig" massage.
Hästen känner oftast inget under behandlingen, vilket gör att den kan slappna av bättre och blir mer mottaglig för behandlingen.

Vad kan man behandla?

Muskelspänningar
Ärrvävnad
Ryggproblem
Gallor
Ledbesvär
Senor
Återhämtning efter träning/tävling
mm

Hur ofta

Hur ofta man ska behandla är individuellt. Akuta skador kan man behandla några dagar i rad för att sedan underhålla vid behov.
Jag rekommenderar att man behandlar minst 2ggr tätt inpå varandra för att hästen kan vara lite skeptisk första gången o spänna sig.
Man bör inte behandla: dräktiga ston, vid feber, akuta frakturer, infektioner eller vid smittsam sjukdom.
Karenstid: 96 timmar

Pris

Från 250:-
Beroende på hur stort område som ska behandlas.

Boka behandling
E-post: Gillingegard@telia.com
Sms: 070-8504448